28 January 2009 - on Social Networks
İsmail Hakkı Polat & Burak Arıkan


Ismail Hakkı Polat focuses on social networks and sharing thorough Web. 2.0 and also discusses the Web 3.0 as the intersection point of the physical and the cyber. Whereas, Burak Arikan focuses on the design of large scale networks as a creative and critical activity by giving emphasis on network topology, relationship dynamics, protocols, and information design. Following this line of thought, he presents some of his recent projects.

28 January 2009 - Sosyal Ağlar üzerine
İsmail Hakkı Polat & Burak Arıkan


Ismail Hakkı Polat Web 2.0 üzerinden sosyal ağları ve paylaşımı, fiziksel ile siberin kesiştiği nokta olarak da Web 3.0'ı tartışıyor. Burak Arıkan ise, ağ topolojileri, ilişki dinamikleri, protokol ve enformasyon tasarımı üzerinden büyük ölçekli ağları yaratıcı ve eleştirel bir eylem olarak kullanıyor. Bu çizgide, son işlerinden örnekler sunacak.

İsmail Hakkı Polat
He received his B. Sc. at the Department of Electronics Engineering, Middle East Technical University. Polat is currently a senior consultant for new media and have been consulting to Turkish classical media conglomerates. He is also an instructor for “New Media” course at Communications Faculty in Kadir Has University, Istanbul. Between 1989 and 2004, he held managerial positions in multinational telecommunication companies such as Siemens, Nortel, Ericsson and Turkcell. In 2002, he received World Communication Award in “Best New Service” category on behalf of Turkcell with the mobile infotainment service GPRSLand.

Burak Arikan
He is an artist and researcher who is based in New York and Istanbul. He focuses on creating networked systems that evolve with the interactions of people and machines. His work confronts issues ranging from cultural sustainability to finance to politics and labor in networked environments. He shows the instances of these systems online and onsite through diverse media including prints, animation, software, electronics, and physical materials. His work has presented and performed internationally at many institutions. Arikan completed his master's degree at the MIT Media Laboratory in the Physical Language Workshop (PLW) led by John Maeda. While at MIT, he pursued research exploring networked systems that address the transition from connectivity to collectivity in the context of creative expression. Prior to MIT, he received an MA degree in Visual Communication Design from Istanbul Bilgi University in 2004, and a BS degree in Civil Engineering from Yildiz Technical University in 2001. Arikan serves in the advisory boards of Prix Ars Electronica Digital Communities (Linz) and Amber Generative Arts Foundation (Istanbul).

Burak Arıkan
New York ve İstanbul’da yaşayan sanatçı ve araştırmacı Burak Arıkan, makinaların ve insanların etkileşimiyle gelişen internet tabanlı sistemler yaratır. Çalışmaları, internet ortamındaki kültürel sürdürülebilirlikten, finans, siyaset ve işgücüne kadar çok farklı hususları sorgular. Baskı, animasyon, yazılım, elektronik ve fiziksel malzemeler gibi çeşitli ortamları kullanarak, bu sistemlerden alınma anları internet üzerinden ve mekanda gösterir. İşleri uluslararası pek çok yerde gösterilen Arıkan, MIT Medya Laboratuarı’nda John Maeda'nın yönettiği Physical Language Workshop’da master derecesini tamamladı. MIT'deyken dijital ve elektronik ağlı ortamlarda sanatçıları ve tasarımcıları destekleyecek altyapılar geliştirme üzerine calıştı. MIT'den önce Amerika ve Türkiye'de bilgi mimarı ve görsel tasarımcı olarak calıştı. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden yüksek lisans, ve 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans dereceleri aldı. Arıkan, Prix Ars Electronica Digital Communities (Linz) ve Amber Beden-İşlemsel Sanatlar Derneği'nin (İstanbul) danışma kurullarında yer almaktadır. http://burak-arikan.com