The Upgrade! Istanbul is a monthly gathering for new media artists, academicians, practitioners, curators and for all of the other actors of digital culture, organized by NOMAD and hosted by santralistanbul. The Upgrade! series also operate as a forum for the presentation of new projects to foster dialogue and create opportunities for collaboration within digital culture.

The Upgrade! Istanbul yeni medya sanatçılarını, akademisyenleri, küratörleri ve dijital kültürün diğer aktörlerini ayda bir buluşturmayı hedefleyen toplantılardan oluşmaktadır. NOMAD tarafından düzenlenen The Upgrade! Istanbul toplantıları ve etkinlikleri santralistanbul 'da gerçekleşmektedir. Bu toplantılar dizgesiyle, yeni projelerin tanıltılmasına olanak sağlayarak, digital kültür içinde diyaloglar ve işbirliği olanakları sunması hedeflenmiştir.

— Basak Senova, 2005