15 Aralık 17:00- Murat Ertel, Ceren Oykut, Anabala ve Yogurt Technolojilerinden Cemil Türün "teknolojik donanım ve yönetim mekanizmasıyla yerel ve global içerik" üzerine konuşacaklar.

15th of December 17:00- Discussion on“local and global content with technological infrastructure” with Murat Ertel and Ceren Oykut of Anabala and Cemil Turun of Yogurt Technologies.

Yogurt Technolojileri
Yogurt Technolojileri bir grup sanatçı ve mühendis tarafından 1997 yılında, İstanbul'da kuruldu. O zamandan bu yana Türkiye ve dünyada animasyon, animasyon araçları, yazılım, bilgisayar oyunları geliştiren bir firma olarak çalışmaktadır.

Yogurt Technologies
Yogurt Technologies was founded by a group of artists and engineers in Istanbul in 1997. Since then, the firm has developed animation, animation tools, software and computer games for a wide variety of clients in Turkey and abroad.

Anabala
İstanbul sesleri ve kültü üzerine odaklanan çok-disiplinli bir projedir: müzisyen Murat Ertel ve Ceren Oykut’un sanatsal ilgilerinin karşılıklı transferi fikrinden hareket etmektedir. Mizah, parodi, sürpriz gibi ögeleri temel maddeleri olarak kullanan performanslarını 2002 yılından bu yana gerçeklefltirmektedirler. Anabala ctrl_alt_del projesinin 2003 CD seçkisinde yer aldı. Çeşitli sergi ve NOMAD etkinliklerde Sırbistan-Karadağ, İsrail, Hollanda ve Türkiye’de performanslar gerçekleştirdi. Köln kentinden bir grup müzisyen ve sanatçı ile K34–Köln-İstanbul Kültürel Değişim Projesini kurdu.

Anabala
Anabala is a multidisciplinary project concentrating on Istanbul's sounds and cult. The project consists of two artists: Murat Ertel and Ceren Oykut. They create multi-disciplinary pieces by taking the aspects of humour, parody and surprise as the basic elements of their performances. They have contributed to the compilation of ctrl-alt-del 2003. Anabala has performed for the exhibitions and NOMAD programmes in Israel, Serbia and Montenegro, the Netherlands and Turkey. Anabala has also started to collaborate with musicians, sound-artists and visual artists from Cologne, Germany, and has formed another group called K34–Cologne-Istanbul Cultural Exchange Project.