24 Kasım 17:00- Upgrade! Network ve Upgrade! Istanbul'un tanıtımı -Basak Senova, NOMAD.

24 Kasım 17:30- Aylin Kalem,TECHNE, Ilyas Odman, Irmak Arkman, KargART ve Çetin Sarıkartal "etkileşim ve performans" üzerine konuşacaklar. Konuşmalarına Ilyas Odman ve Irmak Arkman Üskup, Makedonya'da gerçekleştirecekleri en son performansın katyıtları eşlik edecek.

24th of November 17:00- Introduction of Upgrade! Network and Upgrade! Istanbul by Başak Şenova, NOMAD

24th of November 17:30- A discussion on "interaction and performance" with Aylin Kalem of TECHNE, Ilyas Odman and Irmak Arkman of KargART and Cetin Sarikartal. Ilyas Odman and Irmak Arkman will present their latest performance along with some documentaries from Skopje, Macedonia.

Aylin Kalem, TECHNE
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans ve Tarih Bölümü Master, ve Paris 8 Üniversitesi Dans Bölümü’nde Dans ve Yeni Teknolojiler üzerine DEA derecelerini tamamladı. Dans eğitmeni ve koreograf. TECHNE Dijital Performans Platformu kurucu üyesi. Çağdaş Performans alanında yeni teknolojilerin kullanılması üzerine sunumları, etkileşimli yerleştirmeleri ve, dans, performans ve dijital teknolojiler üzerine yazıları bulunuyor. Bahar 2006’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Dijital Performans Platformu Projesi üzerine çalışıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Modern Dans Bölümleri’nde Performans İncelemeleri ve Beden Kuramları derslerini yürütüyor.

Aylin Kalem, TECHNE
Holder of a BA degree in English Language and Literature, and an MA degree in History from Bogazici University, Istanbul; and a DEA degree in Dance and New Technologies from the University Paris 8, Paris. Teaching member of the Royal Academy of Dance, London. Dance teacher and choreographer. Co-founder of the TECHNE Digital Performance Platform. Giving lectures on New Technologies in Contemporary Performance, exhibiting interactive installations and writing critical articles on dance, performance and digital technologies. Currently working on the International Digital Performance Platform Project that will be held in Istanbul in Spring 2006. Instructor at the Management of Performing Arts Department of Bilgi University and at the Modern Dance Department of Mimar Sinan Fine Arts University with courses on Performance Studies and Theories of the Body.

TECHNE
Sanat ve teknolojinin ayrılmaz bir bütün olduğu ve insanlığın dönüşümünü belirlediği önermesinden yola çıkarak kurulan TECHNE Dijital Performans Platformu, beden ve yeni teknolojiler bileşiminde sanatsal üretim ve araştırmayı teşvik eden bir yapıdır.

TECHNE
Following the suggestion that art and technology are two inseparable entities and that they together determine the evolution of mankind, TECHNE, the Digital Performance Platform, is conceived as a structure that encourages and promotes research and performances focused on the symbiosis of the body and new technologies.

İlyas Odman, KargART
Kültür Yöneticisi ve "dokuzaltı Dans & Hareket Projesi" koreografı. Dans ve Hareket çalışmalarına 1997 yılında Ankara'da başladı, Viyana, Çanakkale ve İstanbul'da sürdürdü. Martin Sonderkamp, Alparslan Karaduman,Bürge Öztürk, Chevy Muraday, Umay Umay,Bahadır Dilbaz,Alexandre Abellan, Stephanie Parent beraber çalıştığı sanatçılardan bazılarıdır. Ürettiği işlerle Viyana, Portekiz, Makedonya, İzlanda, Belçika'da temsil gerçekleşti. Yaklaşık iki senedir "dans" olmayan bir hareketsiliğin araştırmasını sürdürmeye çalışmakta ve bunun için değişik anlatım araçlarını denemektedir.

Ilyas Odman, KargART
Cultural Manager of KargART and choreographer of "underNine dance & movement Project". He begun his movement studies in Ankara at 1997 and continued at Vienna, Çanakkale and İstanbul. Martin Sonderkamp, Alparslan Karaduman, Bürge Öztürk, Chevy Muraday, Umay Umay, Bahadır Dilbaz, Alexandre Abellan, Stephanie Parent are some artists with whom he produced together. He performed and will perform at Vienna, Portugal, Macedonia, Iceland and Belgium. During last two years he searched for an movement style which can not be classified just as "dance" and in order to achieve this, he explores for different tools of expression.

Irmak Arkman, KargART
Kültür Yöneticisi ve bağımsız performans sanatçısı. Tiyatro eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Yönetimi programı'na girdikten sonra bağımsız çalışmalar başladı. Sahnesiz Tiyatro Günleri kapsamında "Pamuk Taralarının Yalnızlığında" adlı Koltes oyununu dans tiyatrosu olarak yorumladı, 2005-2006 senesinde "Mahrem Mekan" adlı performansın ilk versiyonunu sergiledi. Bu sene içersinde değişik mekanlarda sergilenecek olan iş için Eser Selen, Bahadır Dilbaz gibi değişik disiplinlerden önemli isimlerle ortak çalışmalara devam etmektedir.

Irmak Arkman , KargART
Cultural Manager of KargART and freelance performing artist. She started her theater education in Mujdat Gezen Art Center. After entering to Bilgi University Department of Management of  Performing Arts, she begun to work independently. She directed "In the Solititude of Cotton Fields" of Koltes as an dance thater in the Festival "Sahnesiz Theater Days" At 2005, she performed the first version of the performence series called "Mahrem Mekan- Ob/scene". In this season, she collaborated with different artists from different disiplines like Eser Selen, Bahadır Dilbaz in order to produce new versions of this performance series.

Skopje-Balkan Dance Festival is an event which has been organised with collaboration of IETM and Balkan Lokomativa in order to create an general view of Balkan Dance World and to build an network between independent dance artists which are living in Balkan region.

Çetin Sarıkartal
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Çağdaş Sanat Kuramı eğitimi aldı. Performans, oyunculuk, sanat ve görsel iletişim konularında araştırmaları vardır. Halen Kadir Has Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde ders vermekte, aynı zamanda tiyatro yönetmeni ve dramaturg olarak çalışmaktadır.

Cetin Sarikartal
Cetin Sarıkartal, PhD, studied English Literature, Art History and Theory of Contemporary Art. His research focuses on performance, acting, art and visual communication. He teaches at Kadir Has University, Department of Communication Design in Istanbul. He also works as a dramaturg and director in theater.