18 Ekim 19:00- dergiler and dijital kültür: "bağımsız olmak"
Eray Makal, İzzeddin Çalışlar, MAVIOLOGY
Aylin Güngör, James Hakan Dedeoğlu, Ekin Sanaç, BANT

18th of October 19:00- magazines and digital culture: "being independent"
Eray Makal, Izzeddin Calislar, MAVIOLOGY
Aylin Gungor, James Hakan Dedeoglu, Ekin Sanac, BANT

İzzeddin Çalışlar

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Amatör tiyatro çalıştı. Radyo ve televizyon programcılığı yaptı. Birçok dergi ve gazetede mizah, gezi, sanat ve magazin yazıları yazdı. 40' aşkın kitap yazdı, editörlük yaptı. 10 yıl boyunca reklamcılıkla uğraştı. İletişim fakültelerinde ders vermeyi, iletişim danışmanlığını, kurumsal yayın ve süreli yayınlar üretmeyi sürdürüyor. Maviology ve Motorize dergileriyle AKB İstanbul 2010 projesinin editörü.

Izzeddin Calıslar

He graduated from Political Sciences Faculty of Istanbul University. He studied theatre. He worked as a radio and TV producer. His articles published in various magazines and newspapers. He published over 40 books. He worked in the field of advertising. Currently, he lectures in the universities, works as communication consultant, and also writes for corporate publications and magazines. He is the editor of Maviology Magazine and Motorize along with AKB Istanbul 2010.

Eray Makal

ODTÜ'den Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olarak lisans, Bilkent Üniversitesi'nden Grafik Tasarımcı olarak yüksek lisansa sahip. Cosmopolitan ve Esquire gibi dergilerde çalıştı. Sergi, kitap, kurumsal kimlik gibi tasarımların yanısıra Arkitek, Roll, Trendsetter, Noize, Hey Girl, İstanbul Life ve Maviology gibi dergilerin tasarımlarını gerçekleştirdi. Bilgi Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak tasarım dersleri vermekte ve kendi şirketi 12punto'da çalışmalarını sürdürmektedir.

Eray Makal

Graduated from Department of Industrial Design, METU and completed MFA on typography and editorial design at Department of Graphic Design, Bilkent University. he worked for various magazines such as Cosmopolitan ans Esquire. Apart form exhibition design, book, coorporate identity works, he designed magazines such as Arkitek, Roll, Trendsetter, Noize, Hey Girl, İstanbul Life ve Maviology. He is currently works as a part-time lecturer at Sabanci and Bilgi Universities and continues his design work for his own company,12punto.

Aylin Güngör

Şehir Bölge Planlama (MSÜ) okudu. Time Out İstanbul, Vizyon Dergisi, Aktüel Dergisi, Picus, Okuyanus Yayınları, Ixir, Yeni Müzik-Superonline gibi çeşitli dergi ve de Açık Radyo için çalıştı. Daha sonra Hakan Dedeoğlu ile birlikte Forward isimli bağımsız bir dergi çıkarttı. Daha sonra Bant Dergisi için çalışmaya başladı. Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendiği Bant Dergisi dışında da fotoğrafçılık ve de Açık Radyo'da “Tırtıllar Asla Kahverengi Bot Giymezler” isimli haftalık radyo programını hazırlıyor.

Aylin Güngör

She studied Urban Planning (MSU) . She worked for various magazines such as Time Out İstanbul, Vizyon, Aktüel, Picus, Okuyanus Publications, Ixir, New Music-Superonline and also worked for Acık Radyo. Together with Hakan Dedeoglu, she worked on a magazine project called Forward which was focused on modern music, cinema, art and life-style. After Forward, she started to work as the chief editor of   “Bant” Magazine. She also works on photography and produces a weekly radio show for Açık Radyo.

James Hakan Dedeoğlu

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi..Stüdyo İmge'de çevirmen ve yazar olarak çalıştı. Sistemsensin'de içerik elemanı olarak görev aldı. Sonra Aktüel dergisiyle muhabirliğe başladı. Bu zaman içerisinde bir çok çeviri ve bağımsız yazılar yazdı. Radyo Eksen'de bir yıl   süreyle yayınlanan "Köprüler" programını yayına hazırladım ve sundum. Aylin Güngör ile birlikte sadece iki sayı hayatta kalan Forward dergisini,, hemen ardından da iki senedir yayın hayatına devam eden Bant Dergisi'ni çıkarmaya başladı. Aylin Güngör ve Deniz Cuylan'la birlikte Açık Radyo'da Tırtıllar Asla Kahverengi Bot Giymez programına hazırlıyor, müzik yapıyor ve kitap yazıyor.

James Hakan Dedeoğlu

He studied Spanish Language and Literature at Istanbul University. First he worked for Imge as a writer and translator, then worked for Sistemsensin for providing articles and translations for web-sites and soon after worked at Aktuel Magazine as a journalist. He did various translations for books, magazines, movies and also wrote free-lance articles. He prepared and presented the radio show "Köprüler" for Radyo Eksen. Together with Aylin Gungor, he published Forward magazine which only lasted 2 issues, then started to work on Bant Magazine. He produces a radio programme for Acık Radyo. He is also a musician and currently writing a book.

Ekin Sanaç

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. Forward için sanat, müzik ve sinema alanlarında makaleler yazdı. Hemen ardından aynı ekiple, düzenli olarak Bant dergisinde editör olarak çalışmaya başladı. Bugüne dek Bant Dergisiyle konser, parti, konferans ve sergi gibi pek çok farklı organizasyonda görev aldı. Dergi dışında İstanbul'da çeşitli mekanlarda DJlik yapan Sanaç, “kimkio” isimli yeni bir müzik grubunda klavye ve synthesizer çalıyor, “Geist Im Glas” grubunda da tuşlulardan sorumlu.

Ekin Sanac

She studied Urban Planning in Istanbul Technical University. She wrote articles on art, music and cinema for Forward magazine. Right after Forward, she started to work as an editor for Bant Magazine. Through Bant Magazine, she has also been organizing and taking part in concerts, exhibitions, parties and conferencse. Besides the magazine, she has worked as a DJ in various venues in Istanbul. She plays the keyboards and the synthesizer and sing occasionally with a new music band called “kimkio” and also plays the keys for another band called “Geist Im Glas”.