25 Nisan 19:30- son:DA performansı

25th of April 19:30- A performance by son:DA

son:DA _ sanatsal ittifakA _ Golec/HorvatA _ 2000 yılından bu yana_ (http://sonda.kibla.org)
Viyana, Tate Modern Londra, The Renaissance Society Chicago, Stedelijk Amsterdam, St.Loise Çağdaş Sanat Müzesi, Musikprotokoll am Steirisch[er]Herbst Graz, Uluslararası Animasyon Festivali, Utrecht, Hiroşima, Zagreb, Sammlung Essl’da çalışmalarıyla yer aldılar ve  Prag’da, Hull, Maribor, Floransa, Berlin, Zagreb, Napoli’de çeşitli festivallerde, televizyon ve radyo programlarına konuk oldular.

Son:DA American Center Foundation desteği ile Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nin yürüttüğü İstanbul Misafirleri programında yer almaktadır.

performans üzerine kurulu görsel-işitsel  oluşum 2003-2006
Olaylara, durumlara, değişimlere reaksiyon gösteren monitör/televizyondaki görüntü elektronlarını yüksek frekanslı sinyalleri taşımak için özel olarak imal edilen bir kablo ( coaxial cable) aracılığıyla çalışan sese duyarlı basit bir arayüz ile “beste”lerin biraraya getirdiği “low-fi” (analog) oluşumlar üzerine çalışıyorlar. Işitsel sinyali etkileyebilecek görsel-işitsel sinyaller arasında analog bağlantılarla müdahaleler yerine basit bir elektronik sinyal devresi kullanıyorlar. Performans ve etkileşimin ana malzemesini önceden hazırlanmış görsel verinin ses üzerindeki etkisi oluşturuyor. Her tekrarın uzunluğunu görsel-işitsel beste belirliyor. Müdahaele sadece sesi ve video sinyalini sisteme, besteye, ve mekana verirken mümkün oluyor. Modülasyon, performans-etkileşim-doğaçlama oluşumu sürecinde “low-tech” müzik enstürmanlarıyla gerçekleşiyor.Farklı “beste”lerin görsel malzemeleri, hareketli görüntüleri (bulunmuş görüntü ya da video kaydı), statik görüntüleri, kelimeleri, numaraları içeriyor: örneğin bölgesine özel televizyon sinyali coğrafi konumu bir besteyi oluşturabilir. Besteler yeni ya da işitsel örneklemeler ya da basit ve karmaşık ses parçalarından oluşabilir.

Son üç yıldır, son:DA beste serilerinden oluşan teknik oluşumlarını izleyicilerinin katkısıyla yapılandırdılar. (“unit 739” . “nr.7-G” . “nr.27-1-2-3” . “iki monitör için”. “bir soru için. “Avrupa için.”monitör, projektör, bas ve bilgisayar”.“nr.25” .  “ar_co bestesi").
 
Daha fazla bilgi için: http://sonda.kibla.org/performances.html ve http://sonda.kibla.org/constallations.html

son:DA   _   artistic al lianc e   _  Golec/Horvat   _   since 2000   _   ( http://sonda.kibla.org ) has presented their work and performed in Moderna galerija Ljubljana, Institute for contemporary art Sofia, MACRO Rome, Kunstlerhaus Vienna, Tate modern London, The Renaissance society Chicago, Stedelijk Amsterdam, Contemporary art museum St.Loise, at Musikprotokoll am SteirischenHerbst Graz, International festival of animation in Utrecht, Hiroshima and Zagreb, at Sammlung Essl and on different festivals in Prague, Hull, Maribor, Florence, Berlin, Zagreb, Napoli  alias on different radio and television stations.

son:DA is one of the guests of the Istanbul Residency Programme at Platform Garanti supported by American Center Foundation.


performative audio-video constellation 2003-2006
The technical support for this “low-fi” (analogical) constellation, with the help of which the “compositions” are made possible, is made from a simple sound interface alias coaxial cable, which reacts to the events, course and changes within the picture electrons on the screen of monitor-television and eventually, reacts to the simple touch of it. There is also a “analogical” connection between audio and video signal, such as video makes, manipulates, modulates audio signal and vice verse.  A simple electronic signal circle is possible. The before prepared and presented (projected) pictorial alias audio compositions make up the scores. They are fundamental materials for the performances and interactivity. The duration of one loop is defined through the length of the pictorial-audio composition-score. Manipulation occurs in treating and projecting the audio and video signal into the system, into the constellation and into the real space. Modulation happens during the process of the performance-interactivity-improvisation with constellation, with this “low-tech” music instrument. The pictorial material of the different “compositions” includes and is represented by moving images (found footage or original video recording), as well as animated static images, words and numbers.  Compositions could be also made out of new or found audio samples alias out of very simple or complex sound scores.

During the last three-year period has son:DA created a series of compositions as technical constellations with their guests (“unit 739” . “nr.7-G” . “nr.27-1-2-3” . “for two monitors”. “for a question”. “for Europe”.”for monitor, projector, bass and computer”.“nr.25” . "composition ar_co").  
 
More on http://sonda.kibla.org/performances.html alias http://sonda.kibla.org/constallations.html