23 Şubat 17:00- “Plug-in'ler: müzik üretiminde yazılımın etkisi, ticari müzik yazılımlarının üretimi, kullanımı ve evrimi” üzerine besteci ve opera sanatçısı Rahman Altın ile ses mühendisi ve tasarimcısı Can Karadoğan konuşacaklar.

Rahman Altın son çalışmalarından parçalar sunacak.

23rd of February 17:00- Discussion on “Plug-in reality: impact of software on musical production making, usage and evolution of commercial musical software” with Rahman Altin and Can Karadogan .

Rahman Altin will also present some samples from his latest works.

Rahman Altın
Besteci ve opera sanatcisi Rahman Altın, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde sahne aldı. 2001 yılından bu yana bestecilik çalışmalarına yoğunlaştı, Bestelediği müzikler arasında 2002 ve 2003’te New York Fashion Week’te modacı Bahar Korçan’ın "SIR" ve "Köksüzlük" adlı kreasyonları, 2003 yılında kareorgrafisini Beyhan Murphy’nin yaptığı ‘Şehir Orman’ isimli Dans Drama, 2004 yılında ‘Vizontele Tuuba’ filminin ek müzikleri ve müzik editörlüğü, 2005 yılında Fatih Erkoç’un ‘Beklenen’ albümünün aranjörlüğü ve 2005’te ‘Keloğlan Karaprens’e Karşı’ filminin müzikleri sayılabilir. 2002 yılında ASCAP ve 20th Century Fox tarafından dünyadan seçilen 10 film bestecisinden biri olarak atölyelere katıldı ve bestesini Hollywood AA sınıfı orkestra ile yönetti. Müzik çalışmaları için sayısal teknolojilerin tüm olanaklarını kullanan Altın’ın 2001 – 2006 arasında 500’den fazla jingle’ı yayınlandı. Rahman Altın, dünyanın ikinci büyük Star Wars koleksiyonuna sahiptir.

Rahman Altin
Composer and opera singer Rahman Altin worked for Ankara State Opera and Ballet after Hacettepe University Conservatory. Since 2001, he has concentrated on composition, arranging and production. Among his works, music for fashion designer Bahar Korcan’s "SIR" ve "Koksuzluk" creations in New York Fashion Week in 2002 and 2003, music for Dance Drama ‘Sehir Orman’ with choreography by Beyhan Murphy in 2003, musical editing and additional scoring for ‘Vizontele Tuuba’ film in 2004, arranging for Fatih Erkoc’s ‘Beklenen’ album and film scoring for ‘Keloglan Karaprens’e Karsı’ movie in 2005 could be noted. In 2002, he was invited by ASCAP and 20th Century Fox to Hollywood as one of the 10 film composers from around the world, where he attended workshops and conducted his composition with AA class Hollywood orchestra. Altin has over 500 jingles aired, in which he uses latest advances in digital technologies. He is also the owner of the second biggest Star Wars collection in the world.

Can Karadoğan
iTÜ-MiAM Kayıt Stüdyosu'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunduğu 6 sene içinde hem şarkıcı/şarkı yazarı hem de DSP programcısı olarak çalıştı. Piyano ve elektroakustik parçaları Güney Afrika dahil pek çok yerde icra edildi. ctrl_alt_del 2005 süresince MIAM’da gerçekleşen etkinliklerin proje koordinasyonunu üstlenmiştir

Can Karadogan
He is the research assistant of ITU-MIAM Recording studios. After spending 6 years in Hamburg, Germany, both as a singer/song-writer and a DSP engineer, he now continues his academic career as a PhD student at the Sound Engineering/Design department of ITU-MIAM. His piano and electro acoustic pieces were performed in various geographies including South Africa. He worked as the project coordinator of MIAM activities of ctrl_alt_del in 2005.