www.htmlles.net
www.studioxx.org


ISTANBUL
İstanbul’da NOMAD işbirliği ile gerçekleştirilecek olan HTMlles EXPORT 2 [06], Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ve Apartman Projesi tarafından ağırlanacaktır. Yerel katılımcılar arasında Apartman Projesi, Selda Asal, NOMAD, Ceren Oykut, Özlem Sulak, Hatice Güleryüz, Bengü Karaduman, Filmmor Kadın Kooperatifi, Ülkü Songül, Melek Özman ve Tuna Erdem yer alacaktır.

Program

Cuma (27.10.06)
Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi


18:00 web sanatı projelerinin bilgisayar gösterimleri: Flatlandia, Dağıtıcı Adalet (Distributive Justice), Yalanlar Projesi (The Lies Project) [bilgisayar odası]
19:00
Açılış- Kyd Campbell ve Basak Senova’nın tanıtımı [galeri] Hayalet Operatör (The Phantom of the Operator) gösterimi, sanatçı tarafından tanıtımı [galeri]

Apartman Projesi

11:00 – 14:00 Sözlü Tarihler (Oral Histories): 1. Bölüm – Kayıt ve Konulara Giriş

Saturday (28.10.06)

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi

11:00Kyd Campbell’ın web sanat projeleri demosu [bilgisayar odası ve konferans odası]
12:00 Tuna Erdem’in konuşması [bilgisayar odası ve konferans odası]
13:00 ARA
14:00 XS Laboratuarları Elektronik Tekstiller (XS Labs Electronic Textiles) Atölyesi [konferans odası]
16:00 Filmmor Kadın Kooperatifi sunumu ve gösterimi - Ülkü Songül ve Melek Özman [konferans odası]
17:00 Bioteknica Atölyesi [konferans odası]
19:00 NOMAD Derlemesi: Selda Asal, Ceren Oykut, Özlem Sulak ve Hatice Güleryüz’ün gösterimi ve Bengü Karaduman’ın sunumu [konferans odası]

Apartman Projesi
11:00 – 14:00 Sözlü Tarihler (Oral Histories): 2. Bölüm – Röportajlar

Sunday (29.10.06)
Apartman Projesi

15:00 Etkileşimli Yürüyüş - Flatlandia
17:00 Sözlü Tarihler (Oral Histories): 3. Bölüm – Kayıt ve/veya radyodan canlı yayın
Çay Partisi

NOMAD
İstanbul’da konumlanan NOMAD, farklı disiplinlerin yaklaşımlarını kullanarak dijital sanat alanında gelişen deneysel oluşumları incelemeyi ve bu alanda yeni kalıplar üretmeyi hedefleyen bir dernektir. NOMAD’ın üretim ağı, dijital kültür odaklı projeler yoluyla coğrafi sınırları aşan güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Bu projelerin temel amacı, yeni bilgi kaynaklarına ulaşmayı olanaklı kılan üretici iletişim kanalları kurmak. NOMAD 2002 yılından beri pek çok yerel ve uluslararası festivaller, sergiler, performanslar, multimedya etkinlikleri, yayınlar, deneysel film gösterimleri, konferanslar ve paneller gerçekleştirmiştir.

www.nomad-tv.net

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi İstanbul’un en canlı yerinde bulunan Platform, güncel sanatın bu kentte yayılması, araştırılması ve uygunlanması konusunda bir katalizör görevi gördüğü gibi, sanatçılar, küratörler ve eleştirmenler için de bir buluşma ve tartışma noktasıdır. Platform sanatçı arşivi, araştırma ve konferans alanları, Türkiye’den ve yurtdışından güncel sanat sergilerinin sunulduğu sergi mekanının yanısıra, bünyesinde İstanbul Misafirleri Programı’nı da düzenler.

www.platform.garanti.com.tr
platformgaranti.blogspot.com

The Apartment Project
Yer seviyesinde 25 m2’lik bir sergi alanı olan Apartman Projesi, 1999’dan bu yana İstanbul’un ilk sanatçılar tarafından işletilen sergi mekanıdır. Mekanda yer alan programlar, yerel ve uluslarası kuruluşların, sanatçıların ve katılımcıların disiplinlerarası işbirliğine dayanır. Birçok farklı performans, enstalasyon, sergi, olay ve etkinliğe evsahipliği yapmıştır. Projelerin çoğu, dairenin sokağa bakan üç büyük camından yoldan geçenlerle doğrudan bir etkileşim kurmayı hedefler.

www.apartmentproject.com
ISTANBUL
In Istanbul HTMlles EXPORT 2 [06] is co-produced by NOMAD and hosted by Platform Garanti Contemporary Art Center and The Apartment Project. The local presenters include The Apartment Project, Selda Asal, NOMAD, Ceren Oykut, Ozlem Sulak, Hatice Guleryuz, Bengu Karaduman, Filmmor Women’s Cooperative, Ulku Songul, Melek Ozman Nancy Atakan and Tuna Erdem.

Programme

Friday (27.10.06)
Platform Garanti Contemporary Art Center


18:00 Running web art programmes on computers Flatlandia, Distibutive Justice, The Lies Project [the computer room]
19:00 Opening- Introduction by Kyd Campbell and Basak Senova [the gallery]
19:30 Screening of the documentary Le Phantome de L'Operatrice intro by artist [the gallery]

The Apartment Project

11:00 – 14:00 Oral Histories!: Part 1 Intro to Recording & Topics

Saturday (28.10.06)

Platform Garanti Contemporary Art Center

11:00 web art projects-demo by Kyd Campbell [the computer room and the conference room]
12:00 a talk by Tuna Erdem [the computer room and the conference room]
13:00 BREAK
14:00 XS Labs Electronic Textiles workshop [the conference room]
16:00 Filmmor Women's Cooperative presentation and screenings by Ulku Songul and Melek Ozman [the conference room]
17:00 Bioteknica Workshop [the conference room]
19:00 NOMAD selection: screenings by Selda Asal, Ceren Oykut, Ozlem Sulak and Hatice Guleryuz and presentation by Bengu Karaduman (the conference room)

The Apartment Project
11:00 – 14:00
Oral Histories!: Part 2 Interviews

Sunday (29.10.06)
The Apartment Project

15:00 Interactive Walk Flatlandia
17:00 Oral Histories!: Part 3 Presentation - Recorded and/or live broadcasted on radio
Tea Party

NOMAD is an Istanbul-based association that targets to produce and experiment new patterns in the digital art sphere by using various lenses of other disciplines. NOMAD's production network aims to build strong connections across territorial borders through digital culture oriented projects. The main goal of these projects is to establish a productive communication channel that enables access to new resources of information. Since 2002, NOMAD has developed numerous local and international projects including festivals, exhibitions, performances, multimedia events, experimental film screenings, lectures, panels and publications.

www.nomad-tv.net

Platform Garanti Contemporary Art Center, located in the most vibrant area of Istanbul, The institution acts as a dynamic catalyst for the dissemination, research and practice of contemporary art in the city, as well as providing a meeting point for exchange between contemporary artists, curators and critics. Platform contains an artist archive, research and lecture spaces, the Istanbul Residency Program, and on street level, an exhibition space committed to exhibiting contemporary art from Turkey and abroad.

www.platform.garanti.com.tr
platformgaranti.blogspot.com


The Apartment Project is a 25 square meter, ground level exhibition space, initiated as the first artist-run-space in Istanbul, 1999. The programme of the space is based on interdisciplinary collaborations and has hosted a variety of performances, installations, exhibitions, happenings and events incorporating with local and international institutions, artists and other participants. Most of the projects aim to establish a direct communication with the passer-bys through the three oversize windows facing the street.

www.apartmentproject.com
The HTMlles EXPORT2 artists mobility project included the travel of five Canadian artists, one Canadian curator and eight art works to the cities of Belgrade, Sofia and Istanbul between the dates of October 18th and 31st, 2006. The group included established artists with practices involving scientific research and detailed technology. This article gives a brief description of the goals and activities of the tour. This exciting and at times grueling travel adventure provided all involved, Canadian artists, local artists, organizers and audiences with perspective building experiences and some of their personal comments are featured in the end of the article. More information can be found on the EXPORT2 project website:

http://www.htmlles.net/export2
Moving the artists :: Kyd Campbell + Basak Senova ::

Is the consumption of an art work or practice a one way transfer? Who is important in this transfer, the artist or the viewer? How is the consumption of art work affected by limited viewing/interaction time? It happens regularly that people take the time to look at art work but not often they get to meet the artist.

The HTMlles EXPORT project included the travel of five Canadian artists, one Canadian curator and eight art works to the cities of Belgrade, Sofia and Istanbul between the dates of October 18th and 31st. The group included established artists with practices involving scientific research and detailed technology. StudioXX, 10 year old feminist engaged center for the creation, critique and diffusion of technology art initiated the project for the second time. Biannually, StudioXX produces a touring project which allows for artists who have participated with their works in the most recent edition of the HTMlles Festival for Media Art + Networked Practices in Montreal to travel with their art works. The goal of the EXPORT artists mobility projects is develop further audiences and markets for Canadian Media art works, for StudioXX, for the HTMlles festival and for the artists to have the chance to experience varied perspectives and approaches to their own art works.

For this brief trip across vast distances curator Kyd Campbell asked the artists to pack lightly. As the tour to 3 cities would be made in only 12 days it was imperative to figure out what the objectives of touring with this group of artists were and make the most of the conditions and opportunities available. As the cultural scene, the logistic and economic situation was vastly different in Belgrade, Sofia and Istanbul; it was necessary to create very flexible programming and to find tactics for engaging with the local communities in this tight time schedule. In each of the hosting cities partnerships were made with active local curators and major contemporary art centers as well as culture magazines and other art groups. Though it could have been a possibility to move with an elaborate exhibition of works to be briefly installed in local art galleries in each city, the option was taken to place the focus on personal encounters. In each city the local curators involved local artists in the short program and focused their outreach activities on the local art and activist communities as well as towards students in disciplines related to the technical directions of the featured projects.

[ find below comments by some of the artists, curators and participants of the EXPORT2 artists mobility project ]

Beginning on October 19th, 2006 the program in Belgrade, Serbia was curated by independent curator Maja Ciric and Miroslav Karic of Remont Independent Artists Association (www.remont.co.yu) and was greatly supported Kontekst Young Artists Center (www.kontekstgalerija.org) and O3one Gallery (www.o3.co.yu). The program included many local artists both as presenters of their own artworks and as participants in discussions. The local presenters include Anica Vucetic, Zana Poliakov, Natasa Teofilovic and Aleksandra Jovanic. A highlight of the local artists program was Natasa Teofilovic’ presentation of s.h.e., a complex digital animation project. Events hosted in Kontekst (www.kontekstgalerija.org) Gallery provided a comfortable atmosphere for the Canadian artists to encounter many local artists and students. Certainly the most remarkable aspect of the Belgrade art scene appears to be the fact that numerous local art centers and cultural operators work very closely together. This local connectivity allows for constant critical observation of the Serbian cultural scene and provides an active and rapidly opening art community. The EXPORT projects final event in Belgrade was a combination of Jennifer Willet’s presentation of her research with Bioteknica and the first meeting of The Upgrade ! Belgrade at O3ONE Gallery (www.o3.co.yu==), a new monthly gathering for artists, curators, technicians and others interested in technology art.

In Sofia the project was hosted in The Red House Center for Culture and Debate: Andrey Nikolov (www.redhouse-sofia.org). The local presenters included: Yofka, Veronika Tzekova, Adelina Popnedeleva, Diana Popova, Greta Gancheva, Nina Boyanova, Yana Kostova, Vladia Mihailova, The Upgrade! Sofia and The Upgrade! Skopje. The Bulgarian section of the program paid special attention to include curators and artists from Bulgaria and Macedonia in dialog about the local cultural structures and current practices in the region. Two young Macedonian curators, Elena Veljanovska and Jelena Trajkoska, from the group Line (www.lineinitiativeandmovement.tk) in Skojpe joined the group of Canadian artist for the duration of our visit in Sofia, presenting numerous Macedonian artists and the phenomenon of how street art has very strongly influenced the cultural scene in their country. The time spent in Sofia was enriched for all by the assistance of Neda Pencheva, a young student from the small town of Sliven, Bulgaria who assisted the entire group with interpretation and translation and who participated in a collaboration with artist Chantal Dumas for the Oral Histories project. Together Dumas and Pencheva created an audio documentary with the elderly Sofian Teodora Mousseva about her life long relationship with technology. It was extremely evident for all that the mentorship experienced by Neda through her work with Chantal and Theodora was also occurring in reverse as she acted as cultural guide and interpret for the entire group of Canadian artists, most of whom were experiencing Bulgarian culture for the first time.

As the last stop of the trip, the group was again able to experience a rapid overview of the local Istanbul cultural scene. In Istanbul, HTMlles EXPORT 2 [06] was co-produced by NOMAD. At the opening in Platform Garanti Contemporary Art Center a large public attended the screening of Caroline Martel’s film The Phantom of the Operator and a vibrant discussion followed. As the events were held in this very central gallery as well as in The Apartment Project a smaller artist run gallery, all activities were centered in one of the most active urban environments of the world. This provided for constant interaction with the outdoor public and excellent photographic conditions for Michelle Teran’s participatory walking project Flatlandia (www.ubermatic.org/flatlandia). Again creating an audio documentary, Chantal Dumas was assisted by communications student Zeynep Onal and they explored the city together gathering commentary and field recordings. Curator Basak Senova from NOMAD brought together local artists as well as members of Filmmor Women’s Film collective(www.filmmor.org) for a presentation which greatly put into view the different feminist perspectives and conditions for women from Turkey and Canada. The local presenters included Basak Senova, NOMAD: Ceren Oykut, Ozlem Sulak, Hatice Guleryuz, Bengu Karaduman, The Apartment Project: Selda Asal, Filmmor Women’s Cooperative: Ulku Songul, and Melek Ozman. Numerous foreign artists living in Istanbul attended the presentations.

Throughout the trip numerous friends and connections were made. One of which was with mysterious nomadic open source software activist Meinhard Benn who joined the group and helped to document the project in Sofia and Istanbul. The experience of traveling and working closely together for two weeks created friendships between all the women traveling and close bonds with all of the kind people encountered along the voyage. The artists have continued to contribute to the travel journal on the HTMlles website and to share their photos on flickr. On February 1st, 2007 the project was presented at an evening event in StudioXX, Montreal.

The touring works involved in the EXPORT2 project include:
-The Lies Project – Emily Hermant [CA] www.theliesproject.org
-The Phantom of the Operator – Caroline Martel [CA] www.artifactproductions.ca
-Flatlandia – Michelle Teran [CA/DE] & Amanda Ramos [CA] www.ubermatic.org/flatlandia
-Oral Histories – Chantal Dumas [CA] & Valerie Walker [CA] http://projets.studioxx.org"
-Distributive Justice – Andreja Kuluncic [Croatia] www.distributive-justice.com
-Bioteknica – Jennifer Willet [CA] & Shawn Bailey [CA] www.bioteknica.org
-XS Labs – Joey Berzowska [CA] HYPERLINK